Bentonit

Bentonitin en çok kullanıldığı alan döküm sektörü olup yıllık tüketimi 3,5 milyon tonaulaşmaktadır.

Deterjan, kâğıt ve seramik endüstrisi bentonitin çok kullanıldığı diğer alanlardır. Daha sonra ise sondaj, dolgu ve zirai ilaç alanında kullanılmaktadır

Her sektör için kullanım amacı farklı olup dolayısıyla bentonitten istenen özelliklerde farklı olmaktadır. Bentonitin sağlık, güzellik ve tıpta virüste davisinde kullanımı da hızla gelişen alanlardır.

Kullanım Alanları

Çözeltilerde asılı tutucu özeliği ile;

Boyalarda,
Püskürtmeli tarım ilaçlarında,
X-Işınları incelemesinde,
Petrol Sondajında,
Kozmetikte,
Eczacılıkta,
İlaç yapımında,
Çamaşır deterjanı olarak,

Kıvamlılık ve yoğrulabilirlik özeliği (Viskozite, plastisite ) ile;

Portland çimentosu ve harç yapımında,

Bulamaç yapıcı özelliği ile;

Bitümlü (ziftli ) bulamaç boyalarda,

Emme ve çekme özeliği ile;

Kâğıt üretiminde nokta sıklığı sağlamada,
Su arıtmada,

Yapıştırıcı özelliği ile;

Mineral yünleriyle izolasyon maddesi yapımında,
Çömlek sırlarında,
Ateşe dayanıklı malzemelerin üretiminde,
Dökümcülükte kalıp kumlarının yapıştırılmasında,
Tekstil ve kalem üretiminde,
Cevher, kömür ve uçucu tozların briketlenmesinde,
Grafit pota ve elektrot yapımında kullanılmaktadır.
Maden Ocağı

Bentonit Maden Ocağı Hakkında Bir Sodyum bentoniti olup, özgül ağırlığı 1 gr/lt'dir.

Bentonit ocaklarımız Eskişehir İli, Mihalıççık ilçesi, Çukurören köyü civarında toplam 300 Hektar, 

Görünür rezerv 50.000.000 Tondur.

Numune Talep