Kil

Uzun yıllar boyunca başta çamaşır, kozmetik ve seramik sektöründe hammadde olarak kullanılan ve kullanımı devam eden kilin, madencilik sahasında en az tanınan endüstriyel hammaddelerden birisi idi.

Fakat sanayileşmeye doğru yönelme sonucu bu hammaddelere olan ihtiyaç artmış,tanınması yolundaki çabalar yoğunlaşmaya başlamıştır

Kullanım Alanları

Karmaşık bir yapı ve mineral içeriğine sahip killer genel olarak; 
Kozmetik, Seramik, Döküm, Gıda, 
Petrol ve yağ endüstrisinde katalizör, 
Refrakter sanayinde Absorbans ve yağ rafinasyonunda, 
Sondaj, Dolgu, Kâğıt, Lastik, Plastik, Çamaşır, 
İlaç sanayinde hammadde olarak kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir.
Maden Ocağı

Bir Sodyum Kili olup sertlği 2,4, özgül ağırlığı 1,8 gr/cm3'tür. 
Kil ocaklarımız Eskişehir İli, Mihalıççık ilçesi, Çukurören köyü civarında toplam 800 Hektar, görünür rezerv 110.000.000 Tondur.

Numune Talep