Sepiyolit

Şirketimiz dünyada sadece 5-6 ülkede bulunan, fakat en kalitelisi Türkiye ve İspanya'da olan SEPİYOLİT madenini işlemek ve endüstriyel hale getirmek için çalışmaktadır.

Hem kalite açısından hem de rezerv açısından çok şanslı bir durumda bulunmamız, çok büyük yatırımlar yaparak Ar-Ge çalışmalarına da hız vermemizi sağlamıştır.

Madenimiz Asbest madeninin yerini alarak 50 çeşit sanayi üretiminde kullanılmaktadır. Aynı zamanda, bor madenini aratmayacak kalite ve özellikler içermektedir.

Bir çok özelliğinin olmasının yanı sıra en önemli özelliklerinden birisi; koku ve nem emme özelliğidir Dolayısıyla kötü kokuları ve nemi gidermek için öncelikli olarak kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları

Patentini almış olduğumuz üretim formülü sayesinde sepiyolite madenimiz;

Koku giderici olarak çiftlik ve ahırlarda; evcil hayvanlar ve ahır hayvanların atıklarının emilmesi ve koku giderilmesi için zeminlerde (pet-litter)

Tarım ve böcek ilaçları taşıyıcısı olarak,

Madeni esaslı yağlar, nebati yağlar ve parafinlerin rafinasyonunda,

Atık su arıtma sistemlerinde,

Karbonsuz kopya kâğıtları ve sigara filtrelerinde,

Gastrointestinal sistemle ilgili ilaçlarda toksin ve bakteri emici formülasyonlarda,

Deterjan ve temizlik maddelerinde.

Olefinlerde doygun olmayan CzC bağlarının hidrojenasyonu,

Otomobil ekzosları ve fabrika bacaları için katalitik seramik filtre imali,

Etanolden butadien üretimi,

Metanoldenhidro karbon üretimi,

Sıvı yakıtların hidrojenasyonu.

Çözelti kalınlaştırıcı ve tiksotropik özellikleri nedeniyle boya, asfalt kaplamaları, 

Gresyağı ve kozmetik ürünlerde,

Yüksek elektrolit konsantrasyonu ve sıcaklığa sahip derin sondajlarda çamur malzemesi olarak,

Tarımda toprak düzenleyicisi olarak; tohum kaplama ve gübre süspansiyonlarında,

Haşereve böcek ilaçları taşıyıcısı olarak,

Bağlayıcı özelliğinden dolayı eczacılıkta ve katalizör taşıyıcı pelet ve tablet olarak,

Kâğıt, mukavva, filtre ve duvar kâğıdı ve kauçuk sanayilerinde doğu maddesi olarak,

Tuğla ve seramik ürünlerde (özellikle high-tech uygulamaları bulunan honeycomb seramikler),

Deterjan sanayinde kullanılmaktadır.

Maden Ocağı

Sepiyolit ocaklarımız fabrikamıza 135 Km. uzakta Eskişehir, Sivrihisar ilçesi Yenidoğan ve Karacaören köyleri civarında toplam 3.750 Hektar, görünür rezervi 75 hektar için 10.750.000 Tondur.

Ruhsat alanlarımız Prof. Dr. Mefail Yeniyol hocamızın sadece 1670 hektarlık bir ruhsat için yaptığı İşletme Ruhsatı Raporunda, 10 Milyon ton'luk bir Rezerv tespit etmiştir.

Geçen 11 yıl içinde üretim çalışmalarımız ile şimdi açılan ocakta, asgari 20 milyon ton üzerinde bir rezerv hesaplıyoruz.

İspanya'dan sonra kalite, kimyasal ve fiziksel özellik olarak Dünya'da ikinci en büyük beyaz ve kahverengi Sepiyolit maden ocağına sahibiz.

Ayrıca kalsit, bentonit ve kil ocağımızda mevcut olup, uzun yıllar boyunca oluşacak talepleri karşılayabilir kapasitededir.

Talebe göre; ister ocaktan çıkarıldıktan sonra, ister istenilen boyutta kırılıp,öğütülerek sevk edilmektedir.

Numune Talep